Kompetenceprofil

Jeg brænder for at drive og udvikle forretning, samtidig med at jeg er meget innovativ og visionær. Derfor ser jeg en unik mulighed for at kunne bidrage til den fortsatte udvikling. Jeg deltager selv aktivt i organisationen, kommunikerer og trækker på alle resurser, der kan bidrage til bedre løsninger. Ydermere tager jeg naturligt ejerskab af virksomhedens visioner og udfordringer – og som et team, sikrer jeg en progressiv udvikling af organisationens kompetenceområder og adgang til nye forretningsområder og øget indtjening. Jeg kan bidrage til en langsigtet vækstudvikling  der blandt andet skal sikres via et godt købmandskab, ved kontinuereligt at påvirke den fulde udnyttelse af virksomhedens kapacitet og potentialer, ydelser, produkter og udviklings- og salgspotentiale.

Jeg er strategisk tænkende, organiseret og struktureret, og har en operationel tilgang til mine arbejdsopgaver. Med respekt for forskelligheden i de faglige og personlige kompetencer, udviser jeg anerkendelse for den resultatgivende indsats, og har fokus på motivation af medarbejderne, herunder intern træning, undervisning og samspillet mellem forskellige faggrupper, så der skabes et stimulerende arbejdsmiljø og en stærk korpsånd.

Mine medarbejdere og lederkolleger oplever mig som en synlig og tillidsskabende leder, empatisk og med gode menneskelige og sociale egenskaber. 

Mine ledelsesværdier kendetegnes ved at jeg udviser handling, engagement, fleksibilitet, direkte kommunikation og åbenhed. Lederskab for mig handler også om at være nærværende i organisationen, samtidig med at kunne evne at få organisationens medarbejdere til at se med kundens øjne, samtidig med at de motiveres til at være ansvarsfulde medarbejdere for virksomheden.

Mine beslutningskompetencer er i overensstemmelse med virksomhedens strategi sat ud fra vision og værdigrundlaget. Jeg træffer beslutninger i forhold til uventede problemstillinger, hvor jeg tager afsæt i virksomhedens tarv. Mine beslutninger tager jeg ansvar for, og derfor bliver de løbende revurderet og forbedret. Underforstået, at der hvor der skal skæres igennem, har jeg evnen til at gøre det.

 

Organisationsudvikling

 • Projektstyring af investeringer til et 3-cifret mio. beløb, herunder opkøb og re-branding
 • Udvikling og implementering af ny vision, mission og værdier samt vækst-, kommunikations- og salg- & marketing strategi
 • Bestyrelsesarbejde, nationalt og internationalt
 • Planlægning og afvikling af direktions-, bestyrelses- og koncernledermøder
 • Ansvarlig for processtyring og etapeplan
 • Samarbejde med kommuner og forvaltninger

 

Driftsledelse

 • Solid erfaring i drift og udvikling af virksomheder, herunder op til 10 Selskaber - med direkte reference til ejer, bestyrelse eller topledelse, og af 6 chefer/direktørs direkte reference til mig
 • Forretningsudvikling
 • Pre-opening
 • Vurderinger og rådgivning vedr. ejendomme
 • Køb og salg af ejendomme: Kontrakter og indkøbsaftaler

 

Økonomi- og administrationsledelse

 • Ansvarlig for op til en 3-cifret mio. omsætning
 • Positive driftsresultater op til 2-cifret mio. beløb
 • Budgettering og forecast
 • Investeringer
 • Transaktioner af ejendomme og M&A aktivitet
 • Udvikling og etablering af ens bookingsystem, kontoplaner, budgetmodel m.m.

Personaleledelse

 • Personaleansvar for op til 300 medarbejdere
 • Ansættelser, afskedigelser, MUS-samtaler
 • Effektivisering af ressourcer
 • Intern træning, herunder udvikling og etablering internorganisatorisk Academy
 • Videnregnskaber - også i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen